Film&TV funktions Assistent er en 1½-2 årig ungdomsuddannelse, som giver dig overblik over alle aspekter af produktionsprocessen for film&tv. Vil du være den hemmelige helt, der får hjulene til at dreje på en TV eller film produktion?

/OM UDDANNELSEN/

Funktions Assistent uddannelsen er en 1½-2 årig SU berettiget uddannelse under den Kombinerede Ungdoms Uddannelse.

Som Film&TV funktions assistent bliver du oplært i alle de assisterende roller, som er nødvendige for at en produktion kan afvikles gnidningsfrit. Funktions assistenterne er de usete helte, der sørger for at alt er forberedt til afviklingen af produktionen. De er dem man vender sig til når noget brænder på, og der skal tænkes praktisk og løsningsorienteret.

Undervisningen på Film&TV funktions assistent uddannelsen er modulopbygget og erhvervsorienteret. Undervisningen er tilrettelagt ud fra konkrete undersøgelser af, hvilke kompetencer firmaer og institutioner, der producerer film og TV, ønsker deres funktions assistenter skal besidde. Dette betyder at du efter endt uddannelse har de kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet. Disse kompetencer, danner også en solid platform, hvis du ønsker at fortsætte på en anden uddannelse inden for Film&TV branchen.

Uddannelsen har hjemsted på Potemkin Film, hvor størstedelen af undervisningen foregår. Udover undervisningen på hjemstedet, vil du få specialiseret undervisning på en række tilknyttede institutioner, samt få rig mulighed for at afprøve dine færdigheder ude i virkeligheden, gennem praktikforløb.

/SPECIALISERING/

Du vil blive oplært i både de teoretiske og praktiske aspekter af film og TV produktion, og få en bred kompetence vifte inden for en række forskellige funktioner. Disse kompetencer får du mulighed for løbende gennem uddannelsen at afprøve, optimere og anvende i praksis, gennem praktikophold og deltagelse i virkelige produktioner ved private eller offentlige produktionsselskaber.

Udover grundlæggende kendskab til de forskellige assistent funktioner vil du på uddannelsen få mulighed for at vælge en af de fem funktionsspeciale retninger.

1.       Med VISUELT funktionsspeciale vil du blive særligt uddannet alt omkring kameraudstyr, opsætning og betjening.

2.       LYD/LYS funktionsspecialet er fokus på alle assistent funktioner, der vedrører opsætning og betjening af lyd og lys.

3.       Funktionsspecialet PRAKSIS uddanner dig i alle de logistiske og praktiske opgaver, som forefindes på en film eller TV produktion.

4.       Med funktionsspeciale inden for IT får du kompetencer indenfor alle de relevante IT opgaver der forefindes på film og TV produktioner.

5.       På funktionsspecialet POSTPRODUKTION uddannes du inden for assistent funktioner, der berører de forskellige former for klipning og finpudsning af optagelser.

Kamera betjening/opsætning/kendskab

Her lærer du at betjene de  forskellige typer kameraer. Dette dækker blandt andet optageteknikker, forståelse for visuel komposition og træning i betjening af de forskellige former for montering. Du lærer de relevante praktiske aspekter af opsætning og forberedelse af kameraer, så produktionen er klar til at køre gnidningsfrit. Du bliver bekendt med specifikationerne på de relevante kameratyper, der anvendes i professionel produktion. Dette inkluderer forståelse for alle de relevante accessories, samt simpel problemløsning og reparation.

Erhvervstræning

I praktikforløbene får du mulighed for at afprøve de forskellige typer af roller funktionsassistenter har. Disse forløb tjener både til at forøge dine praktiske færdigheder, give dig et indblik i hvordan arbejdsgangene er på professionelle produktioner, samt udbygge dit netværk indenfor branchen.

Lys betjening/opsætning/kendskab

Her lærer du at betjene både automatiseret og manuelt styret belysning. Du vil blive introduceret til de forskellige måde at sætte lys op på, få kendskab til de forskellige typer af lamper, og belysningsløsninger, samt evnen til at foretage simple reparationer.

 

Lyd betjening/opsætning/kendskab

En væsentlig del af film og TV produktion er lydsporet. Derfor er det vigtigt at lære betjening af professionelt lydudstyr. Dette dækker korrekt anvendelse af mikrofoner, håndtering af boomstænger, og indstillinger på mixepulte. Lydudstyr kan monteres på en række forskellige måder. Du vil her lære hvordan faste mikrofoner opsættes optimalt, samt påsætning af trådløse mikrofonløsninger. Du bliver introduceret til de forskellige typer af lydudstyr og accessories, der forefindes på professionelle produktioner, og erhverver dig færdigheder i simple reparationer.

 

Video Software

Postproduktion af film of TV produkter foregår i specialiseret redigerings software. Du vil blive oplært i de mest anvendte redigerings software. Dette inkluderer generelt kendskab til og anvendelse af programmerne, men også erfaringer, med de specifikke arbejdsprocesser involveret i for eksempel klipning, colourgrading og input/output formatering.

Praksis og Logistik

Der er mange praktiske opgaver, der skal løses på et professionelt produktionsset. I praksis og logistik, vil du blive introduceret i planlægning af logistik og løsning af praktiske aspekter på produktioner. Dette inkluderer for eksempel funktionerne som runner, produktions assistent og setbygger.

Dansk og Engelsk på D-niveau

Under uddannelsen er det obligatorisk at opnå kompetencer i Dansk og Engelsk på D-niveau. Undervisningen vil pågå løbende, og pensum vil i så vid mulig udstrækning forsøges relateret til film og TV relevante emner.